Mens jeg skriver disse ord, sidder jeg og kigger udover det sted som jeg kalder mit anker. Det er her jeg tager hen – fysisk men også mange gange mentalt – når jeg ‘tuner ind’ på mit “sande jeg”. Jeg sidder i mine forældres hus under Brasiliens varme himmelstrøg. Her finder jeg altid ro.

 

 

 

Mens jeg sidder her og nyder udsigten, kan jeg ikke lade være med at tænke over det år som nu er ved at gå på hæld.

Hvordan var 2021 ellers? Hvad har jeg lært? Hvad fik jeg opnået? Hvad nåede jeg ikke? Var jeg glad, lykkelig? Hvis ja, hvordan gav det sig til udtryk?

Denne artikel handler om lykke.

Fordi følelsen af lykke, er det vi inderst inde (bevidst eller ubevidst) søger at fylde vores liv op med. Lykken er essentiel. Hvis det vi gør i vores liv ikke skaber lykke, så lykkes livet ikke rigtigt.

Men hvad er det som skaber lykke?

 

LYKKE – DIN EGEN OPSKRIFT

 

Det er vigtigt at vide, hvad du virkelig higer efter. Der skal mere end sol til at skabe lyse i vores liv. Så hvad er det så der skal til?

Måske er det en følelse af glæde, frihed, sikkerhed, eller måske kærlighed? Hver enkelt af os finder vores egen opskrift på hvordan vi kan finde lykke, tilfredsstillelse eller meningen i tilværelsen.

Nogle søger lykke gennem religion, kontakten med naturen, eller igennem relationer. Andre mener, at en flot krop, penge, akademiske grader, børn eller succes i karrieren vil gøre dem lykkelige.

 

 

Uanset hvilken følelse du er ude efter at opnå, uanset hvordan du søger den – ved f.eks. at opbygge en virksomhed, at stifte familie, at forberede dig på et maraton – uanset hvad du mener din nirvana er, så er det efter min mening kun et forsøg fra din hjerne/dit sind at opfylde én eller flere af de ” seks menneskelige behov”.

 

SEKS MENNESKELIGE BEHOV

 

De “seks menneskelige behov” tager udgangspunkt i hvad vi i dag ved om menneskets psykologi, menneskets evolution og de universelle grundprincipper som vi alle trækker på.

De er den kraft bag de ”skøre” ting, vi gør. Vi har alle de samme seks behov – forskellen på hvordan vi forvalter behovene og hvordan vi kategoriserer dem er bestemmende for hvilken retning vores liv tager. Og i bund og grund om vi i sidste ende finder følelsen af lykke eller ej.

Husk , at livet handler om følelser, og bag disse følelser står vores behov.

 

Bliver dine grundlæggende behov opfyldt?

 

 

BEHOV 1: SIKKERHED / KOMFORT

Dette er vores behov for at føle os i kontrol ved hele tiden at være et skridt foran, så vi skaber en følelse af sikkerhed.

Det er behovet for grundlæggende komfort – det drejer sig om at føle sig sikker i sin ”stamme” (i forholdet til familie, venner, socialt) og rent økonomisk.

Dette fokus påvirker, hvor meget risiko, vi er villige til at tage i livet, i vores job, i vores forhold osv. Desto større vores behov for sikkerhed er, desto mindre risiko er vi villige til at tage og følelsesmæssigt i stand til at magte. 

Tankevækker:

Hvad nu hvis du med sikkerhed kendte udfaldet af alt hvad du foretog dig. Hvis du præcist kendte udfaldet af dit næste skridt? I begyndelsen vil du måske som skakspilleren opleve det som en stor fordel på forhånd at kende udfaldet af dit næste træk, men på  sigt ville du nok kede dig over denne forudsigelighed. Og endnu vigtige: Du ville næppe udvikle dig, bevæge dig, vokse, for du ville være i en konstant komfort zone, uden risiko og undtaget fra muligheden for at lære af uforudsigelighedens små og store fejltrin. Hvor stort er dit behov for at være i din komfort zone?

 

BEHOV 2: VARIATION

Vi har alle brug for en vis form for variation i hverdagen. Vi har brug overraskelser. Vi har brug for at træne livsmusklen. Og ingen muskler vokser uden modstand.

Omvendt vil for meget variation i livet være stressende. Velkomne overraskelser gør os glade. Men de overraskelser vi ikke ønsker kalder vi for problemer.  

Tankevækker:

Hvor meget variation er der i dit liv? Hvor meget udfordring får du/giver du dig selv? Har du for mange udfordringer? Har du de rigtige udfordringer? Eller lever du for ensformigt?

 

BEHOV 3:  ANERKENDELSE

Behov for at modtage anerkendelse. Dette udmønter sig i et ønske om at blive set, hørt og lyttet til – kort sagt, du vil gerne blive bemærket. Vi har alle et behov for at føle os vigtige, specielle, enestående, uundværlige, betydningsfulde, relevante.

Nogle føler sig betydningsfulde og relevante ved at skrive en ph.d., andre ved at starte en forretning og skalere den. Nogle ved at dyrke spiritualiteten alene, andre ved at dele den med andre. Nogle ved at gøre en forskel for mennesker i nød, andre gennem en tatovering eller et hav af instragramfølgere. 

Tankevækker:

Hvornår føler du dig betydningsfuld? får du anerkendelse på arbejdet og i dine relationer?  Hvor stor værdi tillægger du til andre anerkendelse, og er det vigtige for dig? Hvad har betydning for dig og hvorfor?

 

BEHOV 4: KÆRLIGHED OG FORBUNDETHED

Vi har alle behov for at give og modtage kærlighed. Når vi elsker fuldkomment føler vi os i live, men når vi mister kærlighed, kan smerten være ødelæggende. Vi skaber følelsen af kærlighed eller forbundethed gennem intimitet, venskab, samvær, fællesskab eller relationen til noget større fx noget guddommeligt, spirituelt eller naturen. 

 

Tankevækker:

Modtager du den kærlighed du har behov for? Giver du selv til andre? Giver du for meget eller for lidt? Er det kun ved at give eller modtage kærlighed fra andre at behovet bliver fuldendt? Eller er det i lige så høj grad ved at give og modtage kærlighed til dig selv?

 

BEHOV 5: UDVIKLING

Hvis du ikke er i udvikling, eller skaber noget i dit liv – så er du ”døende”.

Hvis ens professionelle virke ikke udvikler sig, hvis vi ikke vokser i vores relationer eller som mennesker – så opnår vi ikke følelsen af ægte, dybere tilfredsstillelse. 

Tankevækker:

Har du en følelse af “at du er kommet videre” i dit liv?

At du er en bedre version af dig selv i dag end i går? Sidder du fast i nogle områder af dit liv? Investerer du i din udvikling? Eller oplever du, at sidder fast i et visse vaner og mønstre?

 

BEHOV 6: BIDRAG / FODAFTRYK

Nu går jeg lige i mit spirituelle hjørne. Bidraget handler om behovet for at sætte/efterlade et meningsfuldt fodaftryk i verden. Det handler om at skabe mening for sig selv ved at skabe mening for andre.

Livet handler ikke kun om MIG, – det handler om OS.. Det handler om at dele. At dele kærlighed, viden, erfaring osv. osv.  

Tankevækker:

Hvad laver du i dag, der kan påvirke, ikke kun dig selv, men hele det kollektiv som omgiver dig? Hvad vil du gerne huskes for? Hvad efterlader du?

 

SPRING IND I 2022 MED EN DYBERE FORSTÅELSE FOR DIG SELV

 

Mens jeg nyder min udsigt og er gået i gang med min tjekliste for 2022, tænker jeg på mine behov. Blev de mødt?

Kom jeg til at fokusere på ét behov på bekostning af alle de andre? Hvad skal jeg kultivere mere af i min hverdag? Skal jeg give slip på noget for at opnå mere harmoni i mit liv?

Jeg inviterer dig til selv at kigge tjeklisten igennem og springe ind i 2022 med en dybere forståelse for dig selv. Det handler ikke ”blot” om dit nytårsfortsæt for 2022, eller hvad du vil opnå på lidt længere sigt for den sags skyld. Det handler at tilfredsstille de bagvedliggende behov, der er forudsætningen for den mere grundlæggende følelse af lykke.

Rigtig Godt Nytår!!!

Valeria

Hvis du kunne lide artiklen og ikke allerede er i min mailingliste, så tilmed dig og modtag gratis updates....

....direkte i din mailboks !