Ernæring & Livstil & Funktionel Medicin

ernæring

 

Ernærings- og livsstilscoaching er et individuelt forløb for dig, der gerne vil vide, hvordan du kan optimere dit helbred gennem kost og livsstilsværktøjer. Forløbet foregår via personlige samtaler og rådgivning (én-til-én eller skype).

 Vi arbejder med følgende konkrete problemer:

 • Vægttab
 • Hormonelle forstyrrelser  
  Kvindelig Hormonprofil
  Stresshormon
  Østrogener/Progesteron/ Testosteron
  Hormonanalyse for Mænd
  Stresshormon
 • Regulering af blodsukkeret i forbindelse med hypoglykæmi og type 2 diabetes 
 • Mave-tarm
  Fødevareintolerance
  Glutenintolerance
  Fordøjelsesproblem
  Fødevarefølsomheder og -intolerans
   
 • Immunforsvarproblemer
 • Stress
 • Fysisk smertelindring

 METODE

Functionel & Evolutionær Medicin

Funktionel medicin er en ny medicinsk model, der hverken er “konventionel” eller “alternativ.” Det er en sammensmeltning af de bedste elementer fra begge verdener.

Functional Medicine er en amerikansk veldokumenteret behandlingsmetode, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske, dets baggrund og arv, samt alle symptomer involveret i menneskets system. Det betyder, at der ikke fokuseres på et symptom isoleret, men på både helhed og detaljer, samt forståelsen for at andre systemer også kan influere på helbredstilstanden.

Funktionel medicin er kendetegnet ved at være:

   Undersøgende. Den behandler symptomer ved at fokusere på den underliggende årsag til problemet, hvilket fører til dybere og længerevarende resultater.

   Holistisk. Den ser kroppen som en sammenkoblet helhed, der er i dynamisk forhold til dets miljø, og den anerkender betydningen af disse relationer i sundhed og sygdom.

  Centreret omkring Patienten. Den behandler patienten, ikke sygdommen. Behandlingerne er opbygget individuelt ud fra patientbehovet.

Hos Valeria Lima ønsker vi at klienten deltager aktivt i behandlingen. Hermed opleves det bedste forløb. Jo mere motiveret og informeret personen er, jo bedre behandlingsresultater ses. Vi ønsker derfor at stimulere dig mest muligt til at deltage aktivt i forløbet.

Hos Valeria Lima arbejdes der målrettet med den enkeltes behov. Ved tilrettelæggelse af et individuelt tilpasset kost- livsstilsprogram, inddrages bl.a. viden om personlig livsstil, fødevarekvalitet, fødevareintolerence, fordøjelsesystemet, afgiftningssystemet, hormonel ubalance, søvnrytme og stressniveau.

Samarbejdspartnere

Valeria Lima samarbejder med Nordic VMS Lab.  Nordic VMS benytter de bedste state of the art laboratorier i både Europa og USA til at analysere funktionelle  prøver. Dermed kan vi lettere arbejde ud fra den rigtige diagnose. Vi anbefaler de mest veldokumenterede, men også klinisk bedste lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, for at opnå størst mulig effekt i behandlingen.

Behandlingsforløb

 Det er vigtigt, at forløbet kan integreres i dit liv uden at det bliver en uoverskuelig opgave. Men for at optimere resultatet, vil der være faste procedurer, der skal udføres. Disse gennemgås herunder.

 SPØRGESKEMAET

Når du bestiller tid til første konsultation, vil du modtage et omfattende spørgeskema. Det bedes udfyldt og returneres, så vi har det i god tid, dog senest 2 dage, inden konsultationen.

På baggrund af dine svar kigger Valeria på din krops kontrolsystemer, de indre organer, fordøjelsessystemet, livsstil, kostvaner, familiehistorie m.m. Herefter defineres i fællesskab udfordringens omfang og dine mål med forløbet.

Spørgeskemaet er yderst vigtigt, fordi det giver et større indblik af din situation, symptomer og formålet. På den måde møder Valeria dig med større indsigt af situation og konsultationen udnyttes optimalt. Giv dig derfor god tid til at udfylde det, så godt du kan.

Alle oplysninger behandles naturligvis fortroligt.

Konsultationer

Et typisk behandlingsforløb involverer 1-3-5 konsultationer. Det kunne for eksempel se således ud:

1. konsultation
Her mødes Valeria og dig og gennemgår spørgeskemaet.  Ved denne konsultation kan valeria anbefale eventuelle analyser og en foreløbig behandlingsplan udarbejdes. Behandlingsplanen vil bl.a. inddrage kost og evt. kosttilskud.

2. konsultation
Denne konsultation ligger ca. 3-5 uger efter den første konsultation. Patientens foreløbige udvikling vurderes. Hvis der er anbefalet analyser ( lab prøver) , vil svaret herfra gennemgås og forklares ved denne konsultation. Der stilles ernæringsdiagnoser og ikke medicinske diagnoser, ligesom der ej heller behandles med receptpligtigt medicin. En mere præcis behandlingsplan sættes i værk.

3. konsultation
Denne konsultation giver mulighed for igen at vurdere udviklingen. Dog ses det ofte at patienten oplever fokus på nye, men mildere symptomer, der ikke har været bemærket tidligere, eller har stået i skyggen af andre primære symptomer. Disse kan der tages højde for på dette tidspunkt. Dertil justeres der på kostvaner og kosttilskud. Supplerende analyser kan også iværksættes.

4. konsultation
Opfølgning, vurdering og spørgsmål, samt eventuel afslutning.

Priser

INTRO – Functional Medicine konsultationer koster : 1950kr.

Konsultation  indeholder:

1.5 – 2 timer samtaler
Helbredsanalyse
Analyse ernærnings- og livsstilsvaner
Kostplan
Eventuelle anbefalinger om kosttilskud

Du kan efterfølgende altid tilkøbe ekstra konsultationer  ( 60 minutter) til en timepris af kr. 900-.

Konsultationer via Skype: Alle forløb tilbydes via Skype med 20% reduktion i prisen.

Laboratorieanalyser betales separat og er ikke inkluderet i konsultationspriserne.

Forløb

Du kan vælge mellem tre forløb.

1. Forløb på tre konsultationer

 En grundpakke, der går i dybden med din livsstil. Omfatter én konsultation af  ca. to timers varighed og 2 opfølgende konsultationer  efter to til seks uger af én times varighed.

 Forløbet indeholder:

Helbredsanalyse
Analyse ernærnings- og livsstilsvaner
Analyse af stressniveau
Kostplan
Konkret menuforslag
Opskrifter
Eventuelle anbefalinger om kosttilskud

 Pris

Prisen for analyse af spørgeskemaer og efterfølgende konsultationer: kr. 3650,- og skal betales forud for den første konsultation. Du kan efterfølgende altid tilkøbe ekstra konsultationer til en timepris af kr. 900-. Hertil knyttes en rabat ved køb af flere timer.

Laboratorieanalyser betales separat og er ikke inkluderet i konsultationspriserne.

2. Forløb på fem konsultationer

En udvidet pakke, der går i dybden med din livsstil omfatter én konsultation af to timers varighed og tre opfølgende konsultationer efter to til seks uger af én times varighed. Forløbet foregår via personlige samtaler og rådgivning og kan inddeles i to faser.

 Fase 1 omfatter én konsultation af to timers varighed og inkluderer:

Helbredsanalyse
Analyse af ernærnings- og livsstilsvaner
Analyse af stressniveau
Kostplan
Konkret menuforslag
Opskrifter
Eventuelle anbefalinger om kosttilskud

 Fase 2 omfatter fire konsultationer af hver én times varighed og inkluderer efter ønske og behov:

Optimale fødevarer
Optimalt vægttab
Holistisk stressreduktion
Livsrytme optimering
Forbedret fordøjelse
Udrensning

 Pris

Prisen: kr. 4750,- (betales forud for den første konsultation). Du kan efterfølgende altid tilkøbe ekstra konsultationer til en timepris af kr. 900,-. Hertil knyttes en rabat ved køb af flere timer.

Laboratorieanalyser betales separat og er ikke inkluderet i konsultationspriserne.

 3. En enkelt konsultation

 1 ½ times individuelt forløb med fokus på generel livsstilsundersøgelse. Denne type af forløb er ideel, hvis du har brug for:

Introduktion til et basis kost program
Faglig vurdering af din kost
Faglig vurdering af dine symptomer.
Analyse og vurdering om din sundhed og livsstil og tilrettelæggelse af et muligt forløb

 Pris

Prisen: kr. 1500,- (betales forud for den første konsultation).

Praktiske

Telefonkonsultation á 15 minutter koster 350 kr.

Telefonkonsultationer og e-mail konsultationer kan kun bestilles af klienter der forudgående har været til konsultation hos Valeria. De skal betales forud for ydelsen.

Laboratorieanalyser betales separat og er ikke inkluderet i konsultationspriserne.

AFLYSNING

 Aflysning skal ske senest 24 timer før den aftalte tid, ellers pålægges du at betale for timen. Afbud kan indtelefoneres eller sms’es døgnets 24 timer på tlf. 2537 3161. Afbud via mail accepteres ikke.

Book en konsultation eller behandling

 Du booker en tid  ved at sende en mail til info@valerialima.dk eller ring til 25373161

Når du har bestilt en tid, vil du modtage en mail med bekræftelse og hvis det er din første konsultation, vil der i denne mail være vedlagt et spørgeskema.